Goteres en terrasses a Girona

Rehabilitació

Fem tot tipus de rehabilitacions de terrasses i cobertes, per evitar les Goteres innecessàries tan molestes i perjudicials per a l'edifici.

 

Cobertes amb impermeablització existent, en aquests casos s'evalua l'estat de la coberta i es considera la necessitat de treure l'impermeabilització antiga que, a vegades, podria encarir el procés a realitzar innecessàriament.
 Segons el cas, es pot aplicar la nova impermeabilització sobre l'existent, fent un sanejament de la mateixa i amb una fiabilitat del 100%, abaratint, d'aquesta manera el cost final de la rehabilitació.

Cobertes transitables amb acabat ceràmic

​En cas de ser necessari: treure paviment antic, preparacions perimetrals, i preparació per posterior impermeabilització.

Impergisa piso gris

Realització de l'impermeabilització normalment amb dues làmines polimèriques, acabat amb lamaina geotextil de separació. 

Impergisa suelo rehabilitado

Acabat amb material ceràmic o gres , i morter de portland 

Cobertes no transitables o semi-transitables

No totes les cobertes amb acabat ceràmic s'han de tornar a enrajolar, si no es fa un ús de les mateixes o aquest ús és molt reduit.

 

En aquest cas, prèviament es prepara la terrassa, impermeablització acabada amb una làmina asfàltica que toleri un trànsit moderat, posteriorment s'aplicaria una capa de pintura amb base de polímers per garantir el trànsit i allargar la vida de la impermeabilització integrant la coberta en l'entorn, en aquest tipus de coebrtes [COMPANY_NAME_BRANDING] és pionera en la seva realització i ha evolucionat el procediment fnis aconseguir uns resultats excel·lents.

Cobertes invertides

Cal treure la grava i aïllant existent, s'instal·la la impermeabilització i s'acaba col·locant l'aillant i la grava existents que en la majoria dels casos es torna a aprofitar

Canals de recollida d'aigües

La majoria de problemes derivats de les canals són deguts a la corrosió i el deteriorament de les mateixes, provocats per una mala conservació i un manteniment nul, per això nosaltres oferim la neteja i manteniment de les seves canals i teulades, i una vegada revisades, es procedeix a la reparació de la mateixa si escau , evitant  d'aquesta manera, filtracions i humitats que produeixin filtracions i humitats s'haurien pogut evitar.

Estem ubicats a la ciutat de Girona.

© 2022 IMPERGISA Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL